Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Ταυτότητα Συνεδρίου

Στις 9 Μαρτίου 2018, το 6ο Smart Cities Conference έχει στόχο να ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις, να μεταφέρει τεχνογνωσία από τους πλέον καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές και να συζητήσει για τις προκλήσεις των καιρών, τις λύσεις για καλύτερη και πιο βιώσιμη ζωή στις πόλεις, οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και αειφορία. Παράλληλα, θα γίνουν και τοποθετήσεις θεσμικών εκπροσώπων σχετικά με την ελληνική και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τις «ευφυείς» πόλεις.

Τα «ευφυή δίκτυα» (Smart Grids), είναι μόνο η αρχή για την είσοδο σε μια νέα εποχή, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από «ευφυή» συστήματα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κάθε λογής εμπορευματικές μεταφορές, στην πολιτική προστασία και πολλούς άλλους ζωτικούς τομείς του αστικού περιβάλλοντος. Καταλύτης σε όλα αυτά, η αξιοποίηση του Cloud Computing και των συναφών υπηρεσιών διαχείρισης και ανάλυσης, που συμβάλλουν στη δημιουργία «έξυπνων πόλεων» που ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων τους καλύτερα απ’ ό,τι στο παρελθόν, εξοικονομώντας παράλληλα πόρους και μειώνοντας λειτουργικά κόστη.

Η 6η διοργάνωση θα αποτελέσει και πάλι το σημείο συνάντησης επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και ερευνητικών κέντρων, για να:

 • μάθουν, μοιραστούν, δικτυωθούν και αντλήσουν έμπνευση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πόλεων
 • αναδείξουν τις τεράστιες ευκαιρίες που οι νέες τεχνολογίες και το IoT προσφέρουν, αυτές που όλο και περισσότερες πόλεις υιοθετούνν, στην προσπάθειά τους να γίνουν πιο ευφυείς και βιώσιμες
 • παρουσιάσουν μοντέλα για την επιτυχή συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Απώτερος στόχος του φετινού συνεδρίου, είναι να δείξει πρακτικά πώς οι πόλεις θα πετύχουν Έξυπνη Αστική Ανάπτυξη.

 • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI
 • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΟΡΗΓΟI
OTS
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • MEDIA PARTNER
Plant
Plant
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ